Latest SMS Jokes And Text Messages


Urdu poetry SMS

"Mànzìl dòòr òr sàfàr bòhàt hàì"
"Çhòté sé dìl kò fìkàr bòhàt hàì"
"Mààr dàltì kàb kì yéh dùnìyà hàmèìn"
"Màgàr àpkì dùàòn mè àsàr bòhàt han.